Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2018 r.

PYTANIE

Spółka zakupiła nieruchomości:

a) dwie działki niezabudowane z wydaną ostateczną decyzją o warunkach zabudowy ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, oraz miejscami parkingowymi. Zakupione zostały od osoby prywatnej, a przy nabyciu spółka naliczyła i zapłaciła podatek PCC;

b) dwie działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiórki. Dla tych działek także wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, oraz miejscami parkingowymi. Zakupione zostały od osoby prywatnej, a przy nabyciu spółka naliczyła i zapłaciła podatek PCC;

c) nieruchomość od innej spółki, która na fakturze podała tytuł zwolnienia dostawy jako art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem przeznaczonym do rozbiórki.

Czy w sytuacji sprzedaży tych nieruchomości spółka powinna naliczyć podatek VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?