Czy spółka może zaliczyć do wydatków kwalifikowanych raty leasingowe, jeśli umowa przewiduje prawo do wykupu przedmiotu leasingu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała decyzję o wsparciu w ramach strefy inwestycyjnej. Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego podatkowo, które kwalifikuje dla celów rachunkowych, jako leasing finansowy. Umowa została zawarta 5 lat. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez leasingodawcę. W ogólnych warunkach umowy istnieje zapis o prawie do wykupu urządzenia. Spółka zamierza wykorzystać środki trwałe w procesie produkcyjnym na terenie oraz zgodnie z PKWIU wskazanym w decyzji.

Czy wydatki w wysokości kapitału można uznać za kwalifikowane oraz ustalić dochód zwolniony z opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX