Czy spółka może zaksięgować wnoszone opłaty abonamentowe na rozliczeniach międzyokresowych kosztów i rozpoznać koszt w momencie wykonania zastępstwa lub wydania opinii prawnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy roczna opłata abonamentowa (ustawa z 15.12.2016 r.) o Prokuratorii Generalnej wnoszona przez naszą spółkę z góry do 31.08.2017 r., o którym mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia PRM z 11.05.2017 r. powinna być zaksięgowana na rozliczeniach międzyokresowych kosztów i rozliczana w koszty, gdy Prokuratoria Generalna wykona czynności zastępstwa lub wyda opinię prawną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX