Czy spółka może wystawić fakturę ze stawką ZW?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca jest klubem sportowym działającym jako spółka akcyjna będąca podatnikiem podatku od towarów i usług. Do zadań statutowych klubu należy m.in.: tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej, prowadzenie różnych form szkolenia sportowego, organizowanie meczów, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży. Klub za prowadzenie zajęć dla dzieci pobiera od rodziców opłaty. Rodzice dokonują zapłaty na konto klubu wskazując w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz informację, że opłata dotyczy opłaty za trening (korzystamy ze zwolnienia ewidencji na kasie fiskalnej). Na podstawie wpłat tworzona jest zbiorcza faktura wewnętrzna ze stawką ZW (art. 43 ust 32 ustawy o VAT), która wykazywana jest w JPK. Zdarza się również że wraz z opłatą za trening rodzic dokonuje opłaty za strój lub sprzęt sportowy, i ta wpłata również wykazywana jest z zbiorczej fakturze (stawka ZW). Zdarza się, że rodzice proszą o wystawienie faktury (na rodzica) za udział dziecka w zajęciach (treningach) oraz obozie. Wystawiając taką fakturę wskazujemy stawkę VAT ZW korzystając z art. 43 ust 32 ustawy o VAT. Faktura nie jest księgowana (gdyż jej wartość ujęta jest w fakturze zbiorczej). Czy w przypadku prośby rodzica o wystawienie faktury za sprzęt lub strój, spółka może wystawić fakturę ze stawką ZW (art. 43 ust 32)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX