Czy spółka może uzyskać zwrot odsetek naliczonych mimo złożenia korekty deklaracji, gdy doszło do przeoczenia kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka złożyła korektę deklaracji VAT-7M za okres 07/2019 w listopadzie 2020. W styczniu 2021 r. okazało się, że omyłkowo w korekcie deklaracji nie ujęto pozycji "Kwota z nadwyżki z poprzedniej deklaracji", tak jak widniało to w deklaracji pierwotnej. W styczniu 2021 r. spółka złożyła drugą korektę deklaracji, uwzględniając już brakującą uprzednio wartość, w pozycji "Kwota z nadwyżki z poprzedniej deklaracji". Niestety, w wyniku złożenia 1 korekty urząd skarbowy potrącił kwotę wynikającą z pozycji "Kwota z nadwyżki z poprzedniej deklaracji" i naliczył odsetki, w łącznej wysokości 15 tysięcy złotych od bieżących deklaracji.

Czy i jak spółka może wnioskować o zwrot naliczonych z tego tytułu odsetek?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access