Czy spółka może rozwiązać w 2020 r. odpis aktualizujący należność z tytułu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej, której kontrahent nie zwrócił w terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka może rozwiązać w 2020 r. odpis aktualizujący należność z tytułu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej, której kontrahent nie zwrócił w terminie?

Termin zwrotu kaucji dotyczącej zakończonych robót budowlanych przypadał na II połowę 2017 r. Zgodnie z informacją od władz spółki odzyskanie należności nie jest możliwe.

Czy spółka pomimo informacji o braku możliwości odzyskania środków powinna wstrzymać się z rozwiązaniem odpisu do upływu okresu przedawnienia, który według władz spółki wynosi trzy lata (w naszym przypadku jest to 2021 rok)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX