Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada w księgach aktywa trwałe - grunty wycenione w cenie nabycia.

Czy spółka może przekwalifikować w ciągu roku grunty jako inwestycję przeznaczoną do sprzedaży w ciągu 12 miesięcy i ująć tę operację w pozycji bilansu "inne inwestycje krótkoterminowe"?

Czy jeśli te grunty zostałyby przekwalifikowane jako inwestycje krótkoterminowe, mogą zostać wycenione również w ciągu roku do wartości rynkowej i różnicę z tytułu tej wyceny powinniśmy odnieść do pozycji rachunku zysków i strat?

Jeśli tak, to w której pozycji rachunku zysków i strat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?