Czy spółka może dla samochodów osobowych określić różne okresy amortyzacji dla celów bilansowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. jest od 1.01.2024 r. na CIT estońskim. Mamy umowy leasingu operacyjnego na samochody osobowe wykorzystywane do działalności gospodarczej i prywatnie. Umowy leasingu podpisane są na okresy 3 i 5 letnie w zależności od użytkowania samochodu.

Czy spółka może dla samochodów osobowych określić różne okresy amortyzacji dla celów bilansowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX