Czy spółka matka w swoich księgach rachunkowych powinna dokonać jakiś księgowań w związku z połączeniem spółek zależnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką matką. Dwie spółki zależne, w których 100% udziałów nabyliśmy kilka lat wcześniej, połączyły się z zastosowaniem metody łączenia udziałów. Spółka ma ujęte w księgach wartości udziałów w spółkach zależnych wg cen nabycia wraz z kosztami ich nabycia.

Czy spółka matka w swoich księgach rachunkowych powinna dokonać jakiś księgowań w związku z połączeniem spółek zależnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX