Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wykonywane przez spółkę czynności podlegają opodatkowaniu VAT. Z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia spółki, zarząd podjął decyzję o wręczeniu pracownikom, członkom rady nadzorczej, stałym zleceniobiorcom i wybranym kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą upominków w postaci kurtek z logo firmy. Kurtki zostaną sfinansowane ze środków obrotowych. Otrzymanie tego rodzaju upominków nie wynika z zawartych z pracownikami umów o pracę, regulaminu pracy lub innych aktów wewnętrznych spółki. Kurtki nie będą stanowiły dodatkowej gratyfikacji za wykonaną pracę.

Czy spółka ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących zakup prezentów dla pracowników, członków rady nadzorczej, współpracujących na stałe zleceniobiorców i wybranych kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą?

Czy w związku z powyższym doszło do nieodpłatnego przekazania kurtek na rzecz pracowników, członków rady nadzorczej, wybranych zleceniobiorców i kontrahentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?