Czy spółka ma prawo do wydłużenia roku obrotowego, aby kończył się 31 grudnia 2024 roku zamiast 31 grudnia 2023 roku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pilch Hubert
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Problem dotyczy przejścia w 2023 na CIT estoński.

Opis faktyczny:

Jednostka w 2023 działa jeszcze jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy 01.01.2023-31.12.2023. W maju właścicielka podjęła decyzję o przekształceniu w sp. z o.o., ze wszystkimi wymogami do przekształcenia. Przekształcenie nastąpi 29 września, a rok obrotowy w umowie spółki trwa 30.09.2023 do 31.12.2023.

Z dniem 01/10/2023 Spółka z o.o. zamierza przejść na CIT estoński, zmieniając zapisy umowy spółki i planuje zmienić rok obrotowy na 01/10/2023 do 31/12/2024. Ponieważ zgodnie z art. 28e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Rozdział: Ryczałt od dochodów spółek) mowa jest, że rokiem podatkowym jest rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, muszę odnieść się jako biegła właśnie do tego zapisu, który w art. 3.1.9 definiuje rok obrotowy jako: "(...) rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych (...)".

Wg mnie ustawa daje możliwość "wydłużenia" roku obrotowego w przypadku ZMIANY roku obrotowego, i wtedy pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Natomiast doradca podatkowy chce, żeby zmienić w umowie spółki rok obrotowy od dnia 01/10/2023 do 31/12/2024, ponieważ od 01/10/2023 spółka przechodzi na CIT estoński i może zastosować 10% przez okres 15 miesięcy. Co prawda jest dłużej niż 12 miesięcy, ale dla mnie ten zapis nie zmienia roku obrotowego, bo dalej będzie zamykany na koniec roku kalendarzowego.

Czy taki zapis jest zgodny z ustawą o rachunkowości?

Czy w razie nieważności zapisu umownego podatnik ryzykuje utratą prawa do CIT estońskiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX