Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka oddelegowała do pracy na terenie Niemiec zleceniobiorcę. Zleceniobiorca nie będzie świadczył pracy na terenie Polski. Umowa zawarta jest na okres jednego roku.

Czy spółka ma obowiązek poboru podatku w Polsce?

Jak zmieni się sytuacja, gdy zamiast zleceniobiorcy zostanie oddelegowany pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?