Czy spółka, która zamierza w ciągu roku przejść na CIT estoński, może ująć w kosztach hipotetyczne odsetki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka z o.o., która zamierza od 1.05.2024 r. przejść na CIT estoński, może za okres od stycznia do kwietnia 2024 r. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów hipotetyczne odsetki z zysków zatrzymanych za lata 2021-2023, na podstawie art. 15cb CIT?

Uchwała o przeznaczeniu zysku za 2023 r. na fundusz rezerwowy podjęta została 28.03.2024 r.

Jeśli tak, to czy wartość tych odsetek należy zaliczyć w koszty w całości, czy proporcjonalnie do okresu opodatkowania CIT w 2024 r. (4/12 części)?

Wspólnicy nie zamierzają dokonywać wypłaty tych zysków wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w których podjęto uchwały o zatrzymaniu zysków w spółce za kolejne lata, ale czy nie należy tych kosztów potraktować jako różnice przejściowe pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym za 2024 r. i wykazać w załączniku CIT/KW do składanego za okres od stycznia do kwietnia 2024 r. zeznania CIT-8?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX