Czy spółka, która nie ponosi ciężaru zapłaty za dostarczone z Chin próbki, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na... - OpenLEX

Czy spółka, która nie ponosi ciężaru zapłaty za dostarczone z Chin próbki, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na dokumencie odprawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka sprowadza z Korei, Chin produkty. Otrzymuje również od kontrahentów próbki towarów zaewidencjonowane jako "non-commercial", czyli takie za które nie jest zobowiązana uiścić wynagrodzenia. Jest to nieodpłatna dostawą. Dostawa próbek odbywa się najczęściej na koszt spółki tj. koszty transportu, odprawy, cła, leżą po stronie spółki. Czy w związku z faktem, iż spółka - nabywca, nie ponosi ciężaru zapłaty za przedmiotowe próbki, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na dokumencie odprawy, jak i na fakturze tytułem usługi celnej? Próbki nie są wprowadzane na magazyn. VAT należny wykazany na dokumencie odprawy jest opłacony przez spółkę - nabywcę firmie kurierskiej dokonującej odprawy (DHL, UPS, itp.).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX