Czy spółka komunalna jest podmiotem zależnym od gminy w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka komunalna, gdzie w 100% udziałowcem jest gmina, jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24m ust. 2 o samorządzie gminnym przy rozpoznawaniu przez wójta wniosku tej spółki o wydanie decyzji, o której mowa w art. 64 ust. 2a ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX