Czy spółka komandytowa na dzień bilansowy powinna dokonać księgowania dokumentującego fakt obniżenia kapitału własnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. a komandytariuszami dwie osoby fizyczne, podjęło uchwałę o obniżeniu wkładu własnego w 2022 r. (przed notariuszem). Obniżenie wkładu własnego nastąpiło poprzez przelanie środków pieniężnych na rachunek bankowy.

Czy spółka komandytowa (jako osobowa spółka prawa handlowego) na dzień bilansowy może dokonać księgowania Wn 80 / Ma 24, dokumentującego fakt obniżenia kapitału własnego?

Czy musi jak to miejsce w przypadku spółek kapitałowych, czekać na wpis do KRS?

Z przyczyn formalnych wpisu do KRS jeszcze nie dokonano.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX