Czy spółka jest zobowiązana sporządzić dokumentację cen transferowych z tytułu pożyczek zawartych z jej prezesem i wiceprezesem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Olszewska Magda
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2016 r. przekroczyła przychody ze sprzedaży 10 mln. Euro. W spółce jest dwóch udziałowców: ojciec posiada 80% udziałów, natomiast syn 20%. Ojciec jest prezesem zarządu spółki, natomiast syn wiceprezesem. Oboje są zatrudnieni na umowę o pracę. Na przełomie lat 2013-2017 spółka zawarła z udziałowcami umowy pożyczki. Z ojcem zawarto 9 umów na łączną kwotę 1.900.000,00 zł. z synem zawarto w 2015 i 2016 r. dwie umowy na łączna wartość 370.000,00 zł. Czy spółka jest zobowiązana sporządzić dokumentację - transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i w rozliczeniu rocznym sporządzić CIT-TP?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access