Czy spółka jest zobowiązana do dokonania korekty odliczenia VAT od wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianami przepisów w zakresie podatku VAT i koniecznością sporządzania nowego JPK firma zakupiła licencję na program, który umożliwi wygenerowanie nowego JPK z programu finansowo-księgowego. Spółka opłaciła w związku z tym licencję za program. Poniesione koszty zostały "zawieszone" na koncie 649 (rozliczenia międzyokresowe kosztów), ponieważ firma zobowiązana była ponieść jeszcze koszty wdrożenia programu. Spółka odliczała VAT od zakupu oprogramowania. Udziałowiec spółki podjął decyzję o konieczności zmiany oprogramowania finansowo-księgowego. Podyktowane było to ciągłymi zmianami w zakresie podatków w Polsce, koniecznością generowania pozostałych plików JPK. Koszty dostosowania aktualnego oprogramowania do wymogów prawnych byłyby znaczne wyższe niż zakup nowego programu.

Czy w związku z tym spółka zobowiązana będzie do dokonania korekty odliczenia VAT od wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX