Czy spółka jawna będzie podlegała obowiązkowemu badaniu, jeśli przekształcenie w spółkę komandytową nastąpiłoby w trakcie roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna osób fizycznych (podlegająca obowiązkowo badaniu sprawozdań finansowych) planuje przekształcić się w spółkę komandytową.

Czy gdyby przekształcenie, wpis do KRS nastąpił w trakcie roku (rok bilansowy = rok kalendarzowy), to spółka jawna nie będzie podlegała obowiązkowemu badaniu?

Czy badaniu podlegała będzie spółka komandytowa, za który rok?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX