Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jest notowana na GPW i tworzy grupę kapitałową (podmiot dominujący) w skład której wchodzi kilkanaście spółek zależnych w Polsce i za granicą. Spółka spełnia kryteria wskazane w art 49b ustawy o rachunkowości i jest zobowiązania do sporządzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych. Kilka spółek zależnych również samodzielnie spełnia te przesłanki. Spółka dominująca ma zamiar sporządzić oświadczenie dla całej grupy zgodnie z ust 11 art 49b, wobec powyższego nie ma potrzeby aby te spółki zależne sporządzały osobne oświadczenia na temat informacji niefinansowych.

Czy spółka dominująca sporządzająca oświadczenie na temat informacji niefinansowych dla Grupy Kapitałowej powinna odnosić się w tym oświadczeniu do całej grupy kapitałowe czy tylko do tych spółek, które samodzielnie spełniają przesłanki wskazane w art. 49b?

W przypadku uznania, iż podmiot dominujący powinien odnosić się do wszystkich spółek w grupie kapitałowej, proszę o wskazanie czy ma znaczenie, iż niektóre spółki zależne mają siedzibę poza Polską oraz poza terenem UE.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?