Czy spółka czeska powinna złożyć PCC w Polsce z tytułu zakupu udziałów polskiej spółki z o.o. w sytuacji opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kliś Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Udziałowiec polskiej spółki z o.o. będący nierezydentem polskim podpisał umowę sprzedaży udziałów tej spółki w Czechach w 12/2021, spółce czeskiej holdingowej (w której to jest prezesem i jedynym udziałowcem). Na tej sprzedaży uzyskał dochód w wysokości 1 500 000,00. Spółka holdingowa z Czech nie zapłaciła należnej kwoty za zakup udziałów do dnia dzisiejszego. Końcem 01/2022 zmiana wspólników spółki została uwzględniona w KRS. W 04/2022 Strony ustaliły, że ww. umowa będzie wycofana (anulowana). Powodem anulowania umowy jest fakt, że nie została zapłacona kwota z umowy w umówionym terminie.

Czy spółka czeska musi zapłacić 1% podatku PCC w Polsce? Jeśli tak, to czy będzie mogła starać się o zwrot przy anulowaniu umowy? Jeśli w ogóle nie zostało PCC złożone, czy trzeba to składać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX