Czy spółka cywilna ma obowiązek utworzenia PPK?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą o PPK, z obowiązku utworzenia PPK jest zwolniony mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą temu podmiotowi deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Za mikroprzedsiębiorcę dla celów ustawy o PPK uważa się przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Czy w związku z tym, spółka cywilna jest zwolniona z obowiązku podpisania umowy o zarządzania PPK, jeżeli wszyscy pracownicy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a wspólnicy spółki spełniają warunki z art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców do ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX