Czy spółdzielnia powinna wystawić informację PIT-11 w sytuacji, gdy należny osobie fizycznej zwrot wkładu własnego zostanie wykorzystany jako część wkładu własnego na mieszkanie zastępcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie wyroku sądu wygasło lokatorskie prawo do lokalu XXXX. Lokator opuścił lokal. Spółdzielnia dokonała rozliczenia w oparciu o art. 11 uos.m. Do wypłaty pozostaje kwota xxxx wartości rynkowej lokalu. Spółdzielnia podjęła decyzję o przydziale temu lokatorowi innego lokalu YYY i zawarcie umowy na ustanowienie lokatorskiego prawa. Na mieszkanie YYY wymagany jest wkład większy, jest decyzja zarządu, aby uznać wkład mieszkaniowy z poprzedniego lokalu XXXX i różnicę wkładu ma uzupełnić lokator. Zatem fizycznie wypłaty wkładu z rozliczenia poprzedniego lokalu XXXX nie ma, ale przysporzenie majątkowe wystąpiło.

Czy spółdzielnia ma obowiązek sporządzić PIT-11 z wartością wkładu, który nie został wypłacony, ale uznany na poczet innego mieszkania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX