Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza Spółka otworzyła zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zleciliśmy firmie zewnętrznej stworzenie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy. Jak się jednak później okazało, firma ta nie mogła zrealizować zadania bo nie otrzymała zgody Zarządu Dróg Miejskich, który poinformował, że realizacja zadania spowodowałaby konieczność naruszenia konstrukcji ciągu pieszo rowerowego objętego gwarancją. Wykonawca (firma wykonująca projekt) w tej sytuacji zaproponował rozwiązanie umowy i zwrot kosztów za dotychczasowe prace projektowe. Nasza Spółka otrzymała od wykonawcy FV w lipcu br., VAT z FV został odliczony.

Czy spółce w momencie prowadzenia inwestycji przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, jeżeli spółka była wtedy świadoma, że inwestycja nie zostanie zakończona?

Zaniechanie inwestycji nastąpiło z przyczyn niezależnych od spółki.

Czy w tej sytuacji można uznać, że spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT, a tym samym nie dokonywać korekty podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?