Czy spełnione jest kryterium głównej korzyści dla potrzeb MDR w sytuacji nabycia lokali przez spółkę-córkę i wynajmowania ich... - OpenLEX

Czy spełnione jest kryterium głównej korzyści dla potrzeb MDR w sytuacji nabycia lokali przez spółkę-córkę i wynajmowania ich spółce-matce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy podejrzenie schematu podatkowego. Transakcja ma wyglądać tak, że spółka - córka zakupi lokale użytkowe od innej spółki z tej samej grupy kapitałowej, a następnie lokale te wynajmować będzie od niej spółka - matka, która ma w spółce - córce 100 % udziałów, spółka - córka ma kapitał zakładowy 5 tys. zł, spółka - matka ponad 9 mln zł; w dodatku spółka - matka prowadzi działalność gospodarczą na rynku od wielu lat, natomiast spółka - córka została utworzona rok temu). Bank ma finansować nabycie tych lokali, a kredyt ma być spłacany z czynszu najmu. Wiemy, że spełnione jest kryterium transgraniczne i kryterium kwalifikowanego korzystającego. Występuje szczególna cecha rozpoznawcza oraz inna szczególna cecha rozpoznawcza.

Czy w tej sprawie spełnione jest kryterium głównej korzyści, tj. czy nabycie lokali przez spółkę - córkę i wynajmowanie ich następnie spółce - matce niesie za sobą korzyść podatkową dla którejś z tych spółek (lub obu) w stosunku do sytuacji, w której spółka-matka nabyłaby te lokale dla siebie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX