Czy specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego należy uznać za równorzędną ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy posiadana przez pielęgniarkę specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego jest równorzędna ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, o której mowa art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1050 ze zm.)?

Czy posiadana przez pielęgniarkę specjalizacja internistyczna spełnia wymogi określone w ww. ustawie dla pielęgniarki POZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX