Czy SP ZOZ może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta innemu podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, jeżeli te dane... - OpenLEX

Czy SP ZOZ może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta innemu podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, jeżeli te dane są niezbędne w związku z prowadzonym przez ten podmiot badaniem klinicznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podciechowska Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy SP ZOZ może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta innemu podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, jeżeli te dane są niezbędne w związku z prowadzonym przez ten podmiot badaniem klinicznym?

Czy badanie kliniczne należy uznać za świadczenie zdrowotne w tym wypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX