Czy SP ZOZ ma obowiązek udostępnić informację o towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym ma zawartą umowę OC (wraz z podaniem... - OpenLEX

Czy SP ZOZ ma obowiązek udostępnić informację o towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym ma zawartą umowę OC (wraz z podaniem numeru polisy w trybie dostępu do informacji publicznej)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 7 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2013 r.

PYTANIE

Jesteśmy SP ZOZ-em. Wpłynął do nas wniosek na podst. art. 10 ust. 1 oraz art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie informacji publicznej polegającej na wskazaniu towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym nasz SP ZOZ ma podpisaną umowę OC, z podaniem numeru polisy i nadesłaniu kopii umowy.

Wniosek o udostępnienie informacji podpisała osoba, która określiła się mianem – specjalista ds. likwidacji szkód.

Do wniosku zostało dołączone upoważnienie do otrzymania odpisów i kopii z dokumentacji lekarskiej podpisane przez ojca małoletniego pacjenta na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rodzic upoważnia osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna oraz do działających w jego imieniu pracowników i zleceniobiorców do otrzymania odpisów i kopii dokumentacji lekarskiej w związku z porodem dziecka.

Czy w tej sytuacji należy podać żądaną informację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?