Czy SP ZOZ ma obowiązek tworzenia kodeksu etyki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2011 r.

PYTANIE

Czy SP ZOZ ma obowiązek tworzenia kodeksu etyki?

W trakcie kontroli dotyczącej m.in. kontroli zarządczej kontrolujący zażyczył sobie dostarczenie kodeksu etyki - ponieważ przepisy o kontroli zarządczej stanowią, iż pracownicy winni postępować zgodnie z zasadami etyki. Wyjaśniłam, że w naszym zakładzie nie utworzyliśmy kodeksu etyki, natomiast w regulaminie porządkowym istnieje zapis, iż pracownicy powinni postępować zgodnie z zasadami etyki. Poza tym lekarze i pielęgniarki obowiązani są przestrzegać kodeksów etyki opracowanych odpowiednio przez izby lekarskie i izby pielęgniarskie.

Czy istnieje obowiązek utworzenia kodeksu etyki dla pozostałego personelu (tj. administracji i obsługi)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX