Czy sołectwo może przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na remont szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy sołectwo może przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na zakup ławek, szafek itp. w szkole podstawowej do której uczęszczają dzieci z sołectwa? 2. Czy sołectwo może przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na remont szkoły (np. malowanie klas, naprawa dachu)? Kto wprowadza i rozlicza środki: gmina, czy ma to się znajdować w budżecie szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX