Czy sobie umieszczonej w DPS, za którą gmina ponosi odpłatność można przyznać zasiłek celowy na zakup środków higieny osobistej oraz artykułów spożywczo-przemysłowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 14 listopada 2021 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r.

PYTANIE

Osoba przebywająca w domu pomocy społecznej ubiega się o zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup środków higieny osobistej oraz artykułów spożywczo-przemysłowych (wystąpiła z tym wnioskiem do gminy, która skierowała ją do DPS). W chwili obecnej osoba ta nie ma żadnych dochodów i gmina wnosi opłatę za jej pobyt.

W rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej jest zapis, że dom w ramach usług bytowych zapewnia m.in. wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości. Ponadto dom zapewnia mieszkańcom co najmniej 3 posiłki dziennie (a podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę), pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, zapewnia się im w szczególności w miarę potrzeby mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, dla mężczyzn i starszych chłopców – przybory do golenia, co najmniej dwie sztuki ręczników, zmienianych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień.

Czy sobie umieszczonej w DPS, za którą gmina ponosi odpłatność można przyznać zasiłek celowy na zakup środków higieny osobistej oraz artykułów spożywczo-przemysłowych?

Czy też powinna być wydana w tej sprawie decyzję odmowną, skoro DPS powinien zabezpieczyć powyższe potrzeby mieszkańca w ramach swojej działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX