Czy śmierć rodzica można potraktować jako zdarzenie losowe i z tego tytułu przyznać zasiłek celowy z pomocy społeczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy śmierć rodzica można potraktować jako zdarzenie losowe i z tego tytułu przyznać zasiłek celowy z pomocy społeczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX