Czy słuchacz, który kontynuował naukę w szkole za granicą może przystąpić do egzaminu zawodowego jako osoba dorosła?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Słuchacz ukończył dwa semestry na kierunku technik dentystyczny (szkoła dzienna, pięć semestrów) w roku szkolnym 2014/2015, po czym zachorował i nie mógł kontynuować nauki w szkole. Wrócił do nauki techniki dentystycznej i praktykowania zawodu w Niemczech, gdzie przez 2,5 roku zdobył praktykę. Dokumentem jaki okazuje jest certyfikat. Czy opisany słuchacz może przystąpić do egzaminu zawodowego jako osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX