Czy śliwę tarninę można zaliczyć do krzewów owocowych, na które nie jest wymagana zgoda na wycinkę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na usunięcie śliwy tarniny jest wymagane dokonanie zgłoszenia na wycinkę?

Inwestor wystąpił z wnioskiem o usunięcie około 500 sztuk śliwy tarniny. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu.

Czy śliwę tarninę można zaliczyć do krzewów owocowych, na które nie jest wymagana zgoda na wycinkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX