Czy skrzynka dla e-doręczeń powinna być założona dla urzędu gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W obecnej interpretacji ustawy o doręczeniach elektronicznych możliwe jest założenie adresu do e-doręczeń na j.s.t. jak i na urząd. Taką interpretacje podaje ministerstwo na swojej stronie. Jednak zasadne jest polecanie tworzenia tych adresów tylko na organ wykonawczy tak aby logicznie elektroniczny adres do doręczeń pokrywał się z instytucją posiadającą także adres fizyczny wszak wysyłamy pisma do urzędu a nie do gminy. Gmina, powiat, województwo nie posiada swojego fizycznego adresu a tworzenie dla nich adresów elektronicznych spowoduje kolejne zamieszanie dla obywateli.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX