Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy skorzystanie z możliwości dofinansowania do wynagrodzenia i ZUS pracowników zgodnie z art. 15g ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.sz.r., wiąże się z koniecznością zagwarantowania pracy tym pracownikom również po okresie korzystania z pomocy?

Moim zdaniem taki wymóg w ustawie jest tylko w przypadku pomocy od starosty (wynika on wprost z treści art. 15zzb ust. 8 u.sz.r.), ale wzór umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy "UMOWA O NUMERZE TOŻSAMYM Z NUMEREM ZAŁĄCZONEGO WNIOSKU o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19" wprost taki warunek stawia.

Jaka jest podstawa prawna do takiego wymagania, jeśli pomoc jest wnioskowana na podstawie art. 15g u.sz.r., a nie art. 15zzb u.sz.r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?