Czy skorygowany zasiłek może być odjęty od wynagrodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W bieżącym roku Pracodawca skorygował wynagrodzenia za lata poprzednie. Korekty dotyczyły pomniejszenia świadczeń chorobowych tj. wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych za lata poprzednie o jeden ze składników wynagrodzenia który nieprawidłowo był uwzględniony w podstawie świadczeń chorobowych i pomniejszany za czas absencji. Korekta powodowała że świadczenia chorobowe na liście korekcyjnej zostały pomniejszone a składnik wyłączony z podstawy chorobowego został wypłacony za czas absencji. Pracodawca dokonał wyrównania wynikającego z różnicy pomiędzy kwotą ujemnych świadczeń chorobowych a kwotą wypłaconego składnika odprowadzając od nadwyżki między innymi zaliczkę na podatek. U pracowników którzy w bieżącym roku nie mieli wypłaconych zasiłków chorobowych a za poprzednie lata mieli je skorygowane na minus PIT-11 generowany z programu wykazuje w pozycji zasiłki kwotę ujemną.

Czy w tej sytuacji Pracodawca powinien pomniejszyć na pit kwotę należności ze stosunku pracy (wiersz 1) o kwotę ujemnych zasiłków pojawiających się w innych źródłach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX