Czy składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w Niemczech, można ująć w kosztach podatkowych polskiej firmy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo niemieckie prowadzi jednoosobową działalność w Polsce. W Polsce opłaca składki ZUS, natomiast dodatkowo w Niemczech opłaca dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (opieka dentystyczna i inne).

Czy opłacona składkę w Niemczech można zaksięgować w koszty firmy polskiej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access