Czy składając do organu wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego, który nie dotyczy zmian w zakresie wywarzania odpadów,... - OpenLEX

Czy składając do organu wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego, który nie dotyczy zmian w zakresie wywarzania odpadów, należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Walędziak Anna
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada pozwolenie zintegrowane, które obejmuje również wytwarzanie odpadów.

Czy składając do organu wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego, który nie dotyczy zmian w zakresie wywarzania odpadów, należy dołączyć do niego zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku?

Zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację: a) za przestępstwa przeciwko środowisku, b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX