Czy skład podatkowy, który posiada zezwolenie na magazynowanie na czas nieokreślony, musi w 2020 r. ubiegać się o nowe zezwolenie? - OpenLEX

Czy skład podatkowy, który posiada zezwolenie na magazynowanie na czas nieokreślony, musi w 2020 r. ubiegać się o nowe zezwolenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obwieszenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z 14.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.). Pytanie dotyczy art. 16, który nie został podany w załączniku do obwieszczenia tekstu jednolitego ustawy, a mianowicie ,,podmiot, który przed dniem 1 stycznia 2016 r posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w którym prowadzi działalność polegającą wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, może prowadzić działalność na podstawie tego zezwolenia pomimo niespełnienia warunków określonych w art.48 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 5 lat, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy".

Czy dotyczy to wszystkich składów podatkowych? Mamy zezwolenie na magazynowanie czas nieokreślony. Czy musimy ubiegać się w tym roku o nowe zezwolenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX