Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2016 r.

PYTANIE

Komornik przesłał do banku pismo w sprawie egzekucji wierzyciela prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego. W trybie art. 105b, 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł pr. bank. oraz 761 k.p.c. zwraca się do banku o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach dłużnika. W piśmie tym komornik poucza, że w razie nieudzielenia informacji i wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być ukarana do 2000 zł grzywny, oraz cytuje art. 92ba-92bd oraz art. 105, art. 105b pr. bank.

Czy skierowane do banku pismo takiej treści uprawnia komorników do otrzymania zbiorczej informacji o rachunkach dłużnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?