Czy skarżący ma obowiązek przesłania odpisu skargi uczestnikowi postępowania odwoławczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy skarżący ma obowiązek przesłania odpisu skargi do uczestnika postępowania?

Ewentualnie, czy ma obowiązek załączenia odpisu skargi, celem jej doręczenia uczestnikowi postępowania przez Sąd na podstawie art. 579 ust. 2 p.z.p. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 128 § 1 k.p.c.?

Jeśli nie, w jaki sposób uczestnik postępowania ma powziąć wiedzę o treści skargi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX