Czy Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu działek, na których znajdują się rowy oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako W?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu działek, na których znajdują się rowy oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako W?

Właściciel działek, których części w rejestrze gruntów są oznaczone jako W - Grunty pod rowami, zawnioskował do starosty o wydanie zaświadczenia o posiadaniu (lub nieposiadaniu) przez starostę uprawnień do złożenia oświadczenia o prawie pierwokupu w związku z położeniem na nieruchomości śródlądowych wód stojących. W rzeczywistości na nieruchomości są tylko rowy.

Czy starosta powinien wydać zaświadczenie?

O jakiej treści?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX