Czy skarbnik gminy może podpisać umowę na najem urządzeń rekreacyjnych przed dniem wprowadzenia dochodów i wydatków do planu finansowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Romaniuk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina podpisała ze spółką akcyjną umowę darowizny. Otrzymana darowizna ma być przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji festynu na zakończenie lata tj. w dniu 5 września. Otrzymane środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów oraz wydatków (które będą wyższe o wkład własny) podczas sesji planowanej na 15 września, czyli już po dniu, w którym odbywał się będzie festyn. Wydatki dofinansowane darowizną będą wydatkami bieżącymi w planie finansowym jednostki w klasyfikacji budżetowej, w której mają być przedmiotowe wydatki tj. 92605 §4300. Jednostka ma wolny plan na kwotę przewyższającą koszt planowanej usługi, niemniej jednak nie są to środki przeznaczone na te wydatki.

Czy w takiej sytuacji skarbnik gminy może podpisać umowę na najem urządzeń rekreacyjnych (na które jest przeznaczona przedmiotowa darowizna) w dniu 1 września, czyli przed dniem wprowadzenia dochodów i wydatków do planu, jeśli w danej klasyfikacji ma wolny plan?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX