Czy Skarb Państwa, będący właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jest stroną w postępowaniu o podział tej... - OpenLEX

Czy Skarb Państwa, będący właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jest stroną w postępowaniu o podział tej nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Skarb Państwa, będący właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jest stroną w postępowaniu o podział tej nieruchomości?

Użytkownik wieczysty złożył wniosek o opinię w sprawie podziału nieruchomości.

Czy wójt powinien w jakiś sposób powiadamiać Skarb Państwa (starostę) w związku z takim postępowaniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?