Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ja interpretować zapisy planu miejscowego, w którym wskazane jest przeznaczenie terenu jako: "podstawowe usługi komercyjne nieuciążliwe, w tym: banki, przedstawicielstwa handlowe, działalność związania z obsługą firm i finansami, biura; uzupełniające: usługi gastronomii, poczta"?

Czy sformułowanie "w tym" stanowi katalog otwarty czy katalog zamknięty wyliczenia?

Czy na powyższym terenie mogą być realizowane inne usługi niż wymienione powyżej, czy tylko te, które plan wskazuje jednoznacznie?

Wniosek o pozwolenie na budowę obejmuję zmianę funkcji na przychodnię lekarską.

Czy wskazana funkcja jest zgodna z zapisami planu miejscowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?