Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., pozwolenie zintegrowane określa m.in.:

a)

wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz

b)

sposób ich systematycznego nadzorowania, o ile są konieczne.

Czy sformułowanie "o ile są konieczne" dotyczy ogółu kwestii wskazanych w art. 211 ust. 6 pkt 3 p.o.ś. (a + b), czy też tylko kwestii systematycznego nadzorowania? Czy w sytuacji, gdy raport początkowy nie jest konieczny, nie ma obowiązku zawierania we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego opisu sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych?

Przepis art. 208 ust. 2 pkt 4 p.o.ś. odnosi się do sytuacji, w której raport początkowy jest wymagany.

Co i kto decyduje o konieczności zawarcia tych informacji we wniosku o wydanie pozwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?