Czy ścieki z kantyny można ująć w pozwoleniu wodnoprawnym zakładu pomimo, że faktycznym wytwórcą ścieków jest zewnętrzna firma?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu - ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Wszystkie ścieki z zakładu, tj.: ścieki z produkcji, utrzymania czystości, toalet i pomieszczeń socjalnych, w tym kantyny, odprowadzane są łączną instalacją kanalizacyjną zakładu kończącą się jednym przyłączem kanalizacyjnym - nie ma możliwości wydzielenia osobnych strumieni ścieków. Na terenie zakładu przemysłowego działa kantyna, w której przygotowywane są posiłki dla pracowników zakładu. Kantyna jest prowadzona przez zewnętrzną firmę działającą na zlecenie prowadzącego zakład przemysłowy. W wyniku pracy kantyny powstają ścieki (mycie i nabłyszczanie maszynowe naczyń, płukanie warzyw etc.). Przypuszcza się, że ścieki z kantyny również zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których obecność w ściekach przemysłowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Czy ścieki z kantyny można ująć w pozwoleniu wodnoprawnym zakładu pomimo, że faktycznym wytwórcą ścieków jest zewnętrzna firma (odrębny podmiot gospodarczy)?

Czy też firma prowadząca kantynę musi uzyskać osobne pozwolenie wodnoprawne?

Jak w takim przypadku weryfikować jakość ścieków wytwarzanych w zakładzie i osobno wytwarzanych w kantynie, skoro instalacja kanalizacyjna uniemożliwia pobór próbek ścieków wewnątrz budynku, a w instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej znajdują się już ścieki zmieszane z zakładu oraz kantyny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX