Czy ścieki wytwarzane podczas prania odzieży roboczej zanieczyszczonej olejami i smarami są ściekami bytowymi czy przemysłowymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie produkcyjnej wygospodarowano pomieszczenie, w którym wstawiono 2 pralki do prania odzieży roboczej pracowników. Odzież może być zanieczyszczona olejami i smarami oraz pyłami z obróbki metali.

Czy ścieki wytwarzane podczas prania tej odzieży są ściekami bytowymi czy przemysłowymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX