Czy ścieki powstające po praniu odzieży roboczej zaliczamy do ścieków przemysłowych czy socjalno-bytowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zajmująca się sprzedażą części samochodowych i sprzętu spawalniczego zakupiła pralkę w celu prania odzieży roboczej pracowników. Planowana do prania odzież nie jest zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi, posiada tylko ślady codziennego "chodzenia". Pralka została umiejscowiona w budynku w części socjalnej firmy. Ścieki powstające w procesie prania wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej). Z uwagi na charakter prowadzonej działalności ścieki te najprawdopodobniej nie zawierają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 28.06.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1220).

Czy ścieki powstające po praniu odzieży roboczej zaliczamy do ścieków przemysłowych czy socjalno-bytowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX